Objectius

Corporatius

Representar els interessos de les empreses associades i del sector en general davant les administracions, tant pel que fa a marc normatiu, formació, etc.

Qualitat

Vetllar per la millora dels estàndards de qualitat del sector, especialment mitjançant la formació i l’establiment i divulgació de criteris de qualitat.

Medi

Vetllar per la conservació del medi marí i les bones pràctiques ambientals tant d’empreses com de capbussadors

Divulgació i Promoció

Donar a conèixer les activitats que es desenvolupen al litoral català i buscar eines per promocionar-les als mercats internacionals.